Juridiskā biroja "Averdo" 
pakalpojumi

Maksātnespēja

 • Konsultāciju sniegšana maksātnespējas procesa jautājumos.

 • Kvalitatīva maksātnespējas procesa pieteikuma sagatavošana fizisko un juridisko personu maksātnespējas procesa uzsākšanai.

 • Juridiskās dokumentācijas sagatavošana fiziskās personas maksātnespējas procesa uzsākšanai un pieteikuma iesniegšana tiesā uz pilnvaras pamata.

 • Tiesiskās aizsardzības procesa plāna un pieteikuma sagatavošana juridiskām personām.

 • Klienta interešu pārstāvība maksātnespējas procesa norises laikā, procesa uzraudzība.

 • Fiziskās personas saistību dzēšanas plāna sagatavošana.

 • Juridiskās personas tiesiskās aizsardzības procesa plāna izstrādāšana.

 • Nestandarta situāciju risināšana.

 • Ar maksātnespējas procesa Latvijas Republikā uzsākšanu un pasludināšanu nepieciešamo dokumentu sagatavošana ārvalstniekiem, kuri atbilst LR "Maksātnespējas likuma" 127. panta 1. daļas nosacījumiem.

Tiesiskās 
aizsardzības 
process (TAP)

 • Konsultāciju sniegšana tiesiskās aizsardzības procesa jautājumos.

 • Tiesiskās aizsardzības procesa nodrošināšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošana (tostarp TAP pieteikuma, TAP plāna sagatavošana).

 • Tiesiskās aizsardzības procesa uzraudzība.

Būvniecības tiesības

 • Ikdienas konsultācijas dažādos tiesību jautājumos.

 • Juridiskā palīdzība darījumu slēgšanā.

 • Līgumu projektu izstrāde un saskaņošana ar darījumu partneriem klienta uzdevumā.

 • Strīdu risināšana.

 • Klienta pārstāvība Latvijas valsts pārvaldes iestādēs un tiesā.

Darījumu un līgumu noformēšana

 • Konsultāciju sniegšana, darījumu izvērtēšana risku novēršanai.

 • Dokumentu un līgumu sagatavošana darījumos (saistību tiesības, lietu tiesības, risinājumi ar kredītiestādēm, komerctiesības, īres un nomas tiesības, darījumi ar nekustamajiem īpašumiem u.c.).

 • Klienta interešu pārstāvība darījumu ietvaros, pārstāvība tiesā.

Uzņēmumu juridiskā apkalpošana

 • Ikdienas konsultācijas dažādos tiesību jautājumos.

 • Juridiskā palīdzība darījumu slēgšanā.

 • Līgumu projektu izstrāde un saskaņošana ar darījumu partneriem klienta uzdevumā.

 • Strīdu risināšana.

 • Klienta pārstāvība Latvijas valsts pārvaldes iestādēs un tiesā.

Parādu piedziņa

 • Konsultāciju sniegšana parādu piedziņas jautājumos.

 • Juridiskā palīdzība parādu atgūšanā.

 • Prasības pieteikumu un prasības nodrošināšanas pieteikumu sagatavošana tiesai.

 • Pārstāvība tiesā.

Komerctiesības, komersantu reģistrācija un likvidācija

 • Komersantu dibināšanas un reģistrācijas dokumentu sagatavošana iesniegšanai Uzņēmumu reģistrā.

 • Reģistrācijas dokumentu grozījumu un papildinājumu (izmaiņu) sagatavošana reģistrēšanai Uzņēmumu reģistrā.

 • Juridiskā palīdzība uzņēmumu reorganizācijas vai īpašnieka maiņas procesā.

 • Uzņēmuma likvidācija.

 • Komercķīlu noformēšana un reģistrēšana.

 • Konsultācijas un pārstāvība.

Nekustamā īpašuma darījumi

 • Konsultācijas nekustamā īpašuma darījumu jautājumos.

 • Pirkšanas-pārdošanas, nomas, īres līgumu sagatavošana.

 • Hipotēkas reģistrēšana.

 • Dokumentu iesniegšana reģistrēšanai Zemesgrāmatā.